قیمت: 5,000 تومان

جوانه

📚 جوانه‌ی کوچک سر از خاک بیرون آورد. به خورشید گرم و زیبای بالای سرش نگاهی انداخت و به دانه‌ی سفیدی در نزدیکی خود که اسمش را نمی‌دانست لبخندی زد. او با دانه‌ی سفید دوست شد و ...

برچسب ها :

  • نویسنده : بابک صابری
  • تصویرگر : بهار سیدین‌آزاد
  • نوبت چاپ : اول
کتاب های پیشنهادی
نویسنده: پیتر اشتام
قیمت: 22,000 تومان
نویسنده: بابک صابری
قیمت: 35,000 تومان
نویسنده: بابک صابری
قیمت: 19,000 تومان